Ahmad Ghozali

Seseorang yang fakir ilmu dalam bidang teknologi